„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

Postępowanie  o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu  pn. „

 „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

Termin składania ofert: 27.02.2018 r.

Pliki do pobrania: