Girl in a jacket

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe – Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu”

treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1041192

oraz Zapytanie ofertowe – Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” – EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu

Postępowanie  o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu  pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

 treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1073985

oraz Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I – EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Postępowanie  o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu  pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

Data publikacji: 06.02.2018 r.

 treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1086667

oraz Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I – EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu

Postępowanie  o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu  pn.

„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

zadanie 7 – „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 –go Listopada i ul. Kilińskiego w Sierpcu”

zadanie 8 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu”

zadanie 9 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i ul. Sempołowskiej w Sierpcu”

zadanie 10 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Sierpcu” 

Data publikacji: 24.01.2019 r.

 treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1162628

oraz „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I – zadanie 7, 8, 9, 10 – EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu

 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Postępowanie  o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu  pn.

„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

zadanie 7 – „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 –go Listopada i ul. Kilińskiego w Sierpcu”

zadanie 8 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu”

zadanie 9 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i ul. Sempołowskiej w Sierpcu”

zadanie 10 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Sierpcu” 

Data publikacji: 13.02.2019 r.

 treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166540

oraz: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I – zadanie 7, 8, 9, 10 – EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu

 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Postępowanie  o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu  pn.

„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

zadanie 7 – „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 –go Listopada i ul. Kilińskiego w Sierpcu”

zadanie 8 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu”

zadanie 9 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i ul. Sempołowskiej w Sierpcu”

zadanie 10 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Sierpcu” 

Data publikacji: 01.03.2019 r.

 treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170330#

oraz: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I – zadanie 7, 8, 9, 10 – EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu

Postępowanie  o udzielenie zamówienia na

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. 

„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

zadanie 7 – „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 –go Listopada i ul. Kilińskiego w Sierpcu”

zadanie 8 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu”

zadanie 9 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i ul. Sempołowskiej w Sierpcu”

zadanie 10 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Sierpcu”

Data publikacji: 10.04.2019 r.

 treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177042#

oraz Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I – zadanie 7, 8, 9, 10 – EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu

Postępowanie  o udzielenie zamówienia pn.:

„Dostawa wirówki do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków przy ul. Bojanowskiej w Sierpcu

Data publikacji: 09.08.2019 r.

treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200081#
Dostawa wirówki do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków przy ul. Bojanowskiej w Sierpcu – EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu