Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI W CELU ULEPSZENIA TREŚCI OFERT NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ OGŁASZANE PRZEZ PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PROGI UNIJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT. 2  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W RAMACH ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH pn.: ” Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności”

Termin składania ofert: 21.06.2021 r.

 

Pliki do pobrania

Wytworzenie i sprzedaż samochodu do wywozu odpadów komunalnych

Przetarg  nieograniczony na dostawę o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych  pn:

Wytworzenie i sprzedaż samochodu do wywozu odpadów komunalnych

Termin składania ofert: 29.12.2020 r.

Termin wykonania: 30.06.2021 r.

UWAGA: zmiana terminu składania ofert na dzień 08.01.2021 r.

Pliki do pobrania:

Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Narutowicza i ul. Konstytucji 3-go Maja w Sierpcu

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:

Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Narutowicza i ul. Konstytucji 3-go Maja w Sierpcu

Termin składania ofert: 03.07.2020 r.

Termin wykonania: 30.10.2020 r.

Pliki do pobrania:

Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z ART. 11 UST 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W RAMACH ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH pn. „Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności”.

Termin składania ofert – 29.05.2020 r.

Pliki do pobrania:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3 Maja w Sierpcu

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3 Maja w Sierpcu

Termin składania ofert: 19.03.2020 r.

Termin wykonania:

Roboty budowlane – 30.09.2020 r.

Dokumentacja odbiorowa – 30.10.2020 r.

Pliki do pobrania: