Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach Piastowskiej i Płockiej w Sierpcu

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn.: „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach Piastowskiej i Płockiej w Sierpcu”

Termin składania ofert: 09.09.2021 r. 

Pliki do pobrania:

Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach Piastowskiej i Płockiej w Sierpcu

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn.: „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach Piastowskiej i Płockiej w Sierpcu”

Termin składania ofert: 19.08.2021 r. 

 

Pliki do pobrania:

Dostawa paliw płynnych do stacji paliw „EMPEGEK” Sierpc

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z ART. 3 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

pn. ” Dostawa paliw płynnych do stacji paliw EMPEGEK  Sierpc „

Termin składania ofert : 27.08.2021 r.  

Uwaga: zmiana terminu składania ofert na dzień 10.09.2021 r. 

Pliki do pobrania:

Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI W CELU ULEPSZENIA TREŚCI OFERT NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ OGŁASZANE PRZEZ PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PROGI UNIJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT. 2  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W RAMACH ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH pn.: ” Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności”

Termin składania ofert: 21.06.2021 r.

 

Pliki do pobrania