Dostawa paliw płynnych do stacji paliw „EMPEGEK” Sierpc

Przetarg nieograniczony na dostawę o wartości szacunkowej powyżej kwoty wynikającej z art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:

„Dostawa paliw płynnych do stacji paliw „EMPEGEK” Sierpc”

Termin składania ofert: 05.09.2024 r.

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-050683c2-172c-4f7f-aa6d-9c7b60bceb4b

 

 

Dostawa samochodu dostawczego z nadwoziem typu furgon

Przetarg nieograniczony bez przeprowadzania negocjacji na dostawę o wartości szacunkowej mniejszej niż ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn.:

„Dostawa samochodu dostawczego z nadwoziem typu furgon”

Termin składania ofert: 04.07.2024 r.

Pliki do pobrania:

Dostawa polielektrolitu kationowego do odwadniania osadów przefermentowanych

Przetarg nieograniczony z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert na dostawę o wartości szacunkowej mniejszej niż ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn.:

„Dostawa polielektrolitu kationowego do odwadniania osadów przefermentowanych”

Termin składania ofert: 30.04.2024 r.

 

Pliki do pobrania:

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy G. Narutowicza w Sierpcu – odcinek od ul. Konstytucji 3 – go Maja do ul. Piastowskiej

Przetarg nieograniczony bez przeprowadzania negocjacji na roboty budowlane o wartości szacunkowej mniejszej niż ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn.:

„Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy G. Narutowicza w Sierpcu – odcinek od ul. Konstytucji 3 – go Maja do ul. Piastowskiej”

Termin składania ofert: 04.03.2024 r. 

Link do postępowania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184887

Pliki do pobrania: