Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI W CELU ULEPSZENIA TREŚCI OFERT NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ OGŁASZANE PRZEZ PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PROGI UNIJNE O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH pn.:

„Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności”

Termin składania ofert: 28.06.2022 r.

Pliki do pobrania:

Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI W CELU ULEPSZENIA TREŚCI OFERT NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ OGŁASZANE PRZEZ PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PROGI UNIJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH, pn.:

„Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności”

Termin składania ofert: 31.05.2022 r.

Pliki do pobrania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sierpcu w ulicach Instalatorów i Kosynierów

Przetarg nieograniczony bez przeprowadzania negocjacji na roboty budowlane o wartości szacunkowej mniejszej niż ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych progi unijne o których mowa w art. 3 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sierpcu w ulicach Instalatorów i Kosynierów”

Termin składania ofert: 10.05.2022 r.

Pliki do pobrania:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Sierpcu w ulicach Instalatorów i Kosynierów

Przetarg nieograniczony bez przeprowadzania negocjacji na roboty budowlane o wartości szacunkowej mniejszej niż ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn.:

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Sierpcu w ulicach Instalatorów i Kosynierów”

 

Termin składania ofert: 18.02.2022 r. 

Pliki do pobrania:

Wytworzenie i sprzedaż samochodu do wywozu odpadów komunalnych

Przetarg w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na dostawę o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019  r  Prawo zamówień publicznych pn.: ” Wytworzenie i sprzedaż samochodu do wywozu odpadów komunalnych” 

Termin składania ofert: 31.01.2022 r. 

Termin wykonania zamówienia: 180 dni od dnia zawarcia umowy.

Pliki do pobrania: