Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy G. Narutowicza w Sierpcu – odcinek od ul. Konstytucji 3 – go Maja do ul. Piastowskiej

Przetarg nieograniczony bez przeprowadzania negocjacji na roboty budowlane o wartości szacunkowej mniejszej niż ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn.:

„Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy G. Narutowicza w Sierpcu – odcinek od ul. Konstytucji 3 – go Maja do ul. Piastowskiej”

Termin składania ofert: 04.03.2024 r. 

Link do postępowania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184887

Dostawa polielektrolitu kationowego do odwadniania osadów przefermentowanych

Przetarg nieograniczony z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert na dostawę o wartości szacunkowej mniejszej niż ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn.:

„Dostawa polielektrolitu kationowego do odwadniania osadów przefermentowanych” 

Termin składania ofert: 28.02.2024 r.

Pliki do pobrania:

Budowa instalacji gazowej zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego V=6400 l wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku warsztatowym, montaż kotła oraz podłączenie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania do kotła

Przetarg w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.:

„Budowa instalacji gazowej zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego V=6400 l wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku warsztatowym, montaż kotła oraz podłączenie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania do kotła”

Termin składania ofert: 28.08.2023 r.

Pliki do pobrania:

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy G. Narutowicza w Sierpcu

Przetarg nieograniczony bez przeprowadzania negocjacji na roboty budowlane o wartości szacunkowej mniejszej niż ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych progi unijne, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn.:

„Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy G. Narutowicza w Sierpcu”

Termin składania ofert: 16.08.2023 r.

UWAGA:

zmiana terminu składania ofert: termin składania ofert do dnia 21.08.2023r.

Pliki do pobrania:

Budowa instalacji gazowej zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego V=6400l wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku warsztatowym, montaż kotła oraz podłączenie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania do kotła

Przetarg w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn.:

„Budowa instalacji gazowej zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego V=6400 l wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku warsztatowym, montaż kotła oraz podłączenie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania do kotła”

Termin składania ofert: 10.08.2023 r.

Pliki do pobrania: