Budowa sieci kanalizacji tłocznej wraz z pompownią ścieków przy ul. Plac Chopina w Sierpcu

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn.:”Budowa sieci kanalizacji tłocznej wraz z pompownią ścieków przy ul. Plac Chopina w Sierpcu

Termin składania ofert: 21.01.2022 r. 

Pliki do pobrania:

Budowa sieci kanalizacji tłocznej wraz z pompownią ścieków przy ul. Plac Chopina w Sierpcu

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn.:”Budowa sieci kanalizacji tłocznej wraz z pompownią ścieków przy ul. Plac Chopina w Sierpcu”

Termin składania ofert 29.12.2021 r.

Pliki do pobrania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Szpitalnej w Sierpcu

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn.: ” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Szpitalnej w Sierpcu”

Termin składania ofert: 23.12.2021 r.

Pliki do pobrania:

Budowa sieci kanalizacji tłocznej wraz z pompownią ścieków przy ul. Pl. Chopina w Sierpcu

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn.: „Budowa sieci kanalizacji tłocznej wraz z pompownią ścieków przy ul. Pl. Chopina w Sierpcu”

Termin składania ofert: 29.11.2021 r.

Pliki do pobrania:

Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Konstytucji 3 – go Maja w Sierpcu

Przetarg nieograniczony bez przeprowadzania negocjacji na roboty budowlane o wartości szacunkowej mniejszej niż ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych progi unijne , o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn.:

„Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Konstytucji 3 – go Maja w Sierpcu”

Termin składania ofert: 25.10.2021 r. 

Termin wykonania zamówienia: 15.12.2021 r. 

Pliki do pobrania