Remont istniejącej sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Sierpcu

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:” Remont istniejącej sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Sierpcu

Termin składania ofert 23.02.2018 r.

Pliki do pobrania: