Loga

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA

09-200 Sierpc

Ul. Konstytucji 3-go Maja 48

wejście od ul. Traugutta

tel. (24) 275-15-12 wew. 24 – Kierownik

tel. (24) 275-15-12 wew. 23,27 – referenci (zamawianie odbioru nieczystości płynnych i odpadów stałych) 

 

Klienci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Informacji można również zasięgnąć pod nr tel. 24 275 15 12 wew.23,24, 27

lub wysyłając e-mail na adres: empegek.sierpc@shnet.pl

Zakład wykonuje usługi:

  • w zakresie odbioru odpadów stałych:

Zakład Oczyszczania Miasta zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych stałych z terenu następujących gmin: Miasto Sierpc, Miasto i Gmina Lubowidz, Tłuchowo, Mochowo, Zawidz, Rościszewo.

Ww. odbiory realizowane są w ramach gminnych systemów gospodarki odpadami.

Zakład realizuje również prywatne zlecenia wykraczające poza systemy gminne. W tym celu należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta  tel. 24 275 15 12 wew. 23,24,27.

Zakład Oczyszczania Miasta dysponuje specjalistycznym sprzętem do odbioru odpadów, w tym: śmieciarkami, hakowcami (w tym z urządzeniami HDS) przystosowanymi do odbioru odpadów w kontenerach, pojazdami specjalnymi do odbioru odpadów segregowanych.

Zakład prowadzi sprzedaż pojemników na odpady o następujących pojemnościach:120l, 240l.

Harmonogramy odbioru odpadów.

  • w zakresie odpadów płynnych

Zakład Oczyszczania Miasta zajmuje się odbiorem i wywozem nieczystości płynnych od właścicieli nieruchomości.

Zakład dysponuje pojazdami specjalistycznymi do odbioru odpadów płynnych (beczki asenizacyjne) o następujących pojemnościach: 5,5 m3, 6,0 m3, 7,5 m3, 8,0 m3.

Zakład Oczyszczania Miasta posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskowego wg norm ISO 9001 i ISO 14001 w zakresie odbioru i wywozu nieczystości stałych i płynnych.