Loga

MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

tel. (24) 275-24-85 wew 28 – Kierownik
tel. (24) 275-15-12 wew 22 – Laboratorium
tel. kom. 600 037 153

Wykonuje usługi:
• w zakresie odbioru ścieków;
• oczyszczanie ścieków bytowych i przemysłowych
• usługi laboratoryjne w zakresie badania wody i ścieków