Loga

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

09-200 Sierpc
Ul. Konstytucji 3-go Maja 48
wejście od ul. Traugutta
tel. (24) 275-15-12 wew. 15 – Kierownik
tel. (24) 275-15-12 wew. 33 – Mistrz ZWiK
tel. (24) 275-15-12 wew. 25 – gł. spec. ds. wodociągów i kanalizacji
tel. (24) 275-28-01, 696 023 820 – Stacja Ujęcia i Uzdatniania Wody ul. Mickiewicza 69, 09-200 Sierpc (zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych)

Zakład wykonuje usługi:

  • w zakresie dostarczania wody pitnej i odbioru ścieków
  • roboty budowlano – montażowe w zakresie sieci wodociągowej i instalacji sanitarnych
  • oczyszczania i udrażniania rurociągów, przepustów i wpustów ulicznych

cennik usług ZWiK

Pliki do pobrania / wnioski

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – obowiązuje do 04.05.2022 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – obowiązuje od 05.05.2022 r.

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018-2021

Jakość wody

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2021-2024

ocena jakości wody_2024

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2023-2026