Loga

KONTAKT

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„EMPEGEK”
w Sierpcu Sp. z o.o.

Adres:
ul. Konstytucji 3-go Maja 48
09-200 Sierpc

Telefony:
Dyrektor Zarządu: (24) 275-24-68
Centrala: (24) 275-15-12
Fax: (24) 275-24-68
e-mail: empegek.sierpc@shnet.pl

Inspektor Ochrony Danych: iodo@empegek.com.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3-go Maja 48 (wejście od ul. Traugutta)
tel. (24) 275-15-12 wew. 15 – Kierownik
tel. (24) 275-15-12 wew. 33 – Mistrz ZWiK
tel. (24) 275-15-12 wew. 25 – gł. spec. ds. wodociągów i kanalizacji
tel. (24) 275-28-01 – Stacja Ujęcia i Uzdatniania Wody ul. Mickiewicza 69, 09-200 Sierpc (zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych)

Miejska Oczyszczalnia Ścieków
09-200 Sierpc, ul. Bojanowska 1
tel. (24) 275-24-85 wew. 28 – Kierownik
Laboratorium
09-200 Sierpc, ul. Bojanowska 1
tel. (24) 275-24-85 wew. 22

Zakład Oczyszczania Miasta
09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3-go Maja 48 (wejście od ul. Traugutta)
tel. (24) 275-15-12 wew. 24 – Kierownik
tel. (24) 275-15-12 wew. 27 – referenci

Dział Techniczny
09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3-go Maja 48 (wejście od ul. Traugutta)
tel. (24) 275-15-12 wew. 35 – Kierownik
tel. (24) 275-15-12 wew. 26 – insp. ds. technicznych

Zakład Sprzedaży Paliw i Gazu
09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3-go Maja 48
tel. (24) 275-15-12 wew. 30

Baza Sprzętu i Transportu (Warsztat)
09-200 Sierpc, ul. Dworcowa 42
tel. (24) 275-15-12 wew. 37 – Mistrz