Informacje o awariach

W dniu dzisiejszym tj. 21.06.2021 r. nastąpiła awaria sieci telefonicznej w naszej Spółce. W związku z powyższym prosimy o kontakt pod niżej wymienionymi numerami telefonów:

Centrala : 530 316 943

Stacja Uzdatniania Wody: 696 023 820

Oczyszczalnia: 600 037 153

Zakład Oczyszczania Miasta : 692 465 623 lub 668 649 092

Główny Specjalista ds. wodociągów i kanalizacji: 608 032 087

—————————————————————————————–

W dniu dzisiejszym tj. 28.05.2021 r. nastąpiła awaria sieci wodociągowej w ul. Płockiej.
Do czasu usunięcia awarii wody pozbawieni będą mieszkańcy ul. Płockiej od hurtowni ,,Malpol” do ronda przy ul. Witosa.
Pracownicy Spółki niezwłocznie przystąpili do usuwania awarii i jak najszybszego przywrócenia dostawy wody.
Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na wyrozumiałość.

—————————————————————————————–

W dniu dzisiejszym tj 25.02.2021 r. nastąpiła awaria sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej.

Do czasu usunięcia awarii wody pozbawieni będą mieszkańcy ul Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Mikołajczyka oraz ul. Kleeberga.

Pracownicy Spółki niezwłocznie przystąpili do usuwania awarii i jak najszybszego przywrócenia dostawy wody.

Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na wyrozumiałość.

Wytworzenie i sprzedaż samochodu do wywozu odpadów komunalnych

Przetarg  nieograniczony na dostawę o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych  pn:

Wytworzenie i sprzedaż samochodu do wywozu odpadów komunalnych

Termin składania ofert: 29.12.2020 r.

Termin wykonania: 30.06.2021 r.

UWAGA: zmiana terminu składania ofert na dzień 08.01.2021 r.

Pliki do pobrania:

Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w organizacji pracy Spółki „EMPEGEK” z powodu pandemii.

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze bezpieczeństwo Interesantów i Pracowników Spółki w związku z panującą sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV2, Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu podjął decyzję o czasowym wprowadzeniu ograniczeń w organizacji Biura Zarządu, Biura Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Biura Zakładu Oczyszczania Miasta oraz Działu Technicznego.

 Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać telefonicznie lub mailowo:

Więcej „Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w organizacji pracy Spółki „EMPEGEK” z powodu pandemii.”

Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Narutowicza i ul. Konstytucji 3-go Maja w Sierpcu

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:

Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Narutowicza i ul. Konstytucji 3-go Maja w Sierpcu

Termin składania ofert: 03.07.2020 r.

Termin wykonania: 30.10.2020 r.

Pliki do pobrania:

Informacja w sprawie wprowadzonych ograniczeń w pracy inkasentów.

Mając na uwadze przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV2 informujemy odbiorców naszych usług, że w okresie  od dnia 30.03.2020r. wstrzymujemy odczyty stanów wodomierzy przez inkasentów i w związku z tym ilości pobieranej wody będą ustalane na podstawie stanów wodomierzy podawanych przez odbiorców w sposób telefoniczny lub elektroniczny, a w przypadku nie podania stanów wodomierzy na podstawie średniego zużycia wody w okresie  3 miesięcy poprzedzających ostatni odczyt za który została wystawiona faktura.

WW. zmiany obowiązują do 31.05.2020 r.