Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Piastowskiej w Sierpcu

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:” Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Piastowskiej w Sierpcu

Termin składania ofert: 04.08.2017 r.

Termin wykonania: 30.11.2017 r.

Pliki do pobrania: