„Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 481 drzew na terenie Miasta Sierpca – etap II”

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z ART. 11 UST 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH pn:

„Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 481 drzew na terenie Miasta Sierpca – etap II”.

Pliki do pobrania: