Wybudowanie i zmodernizowanie instalacji do przetwarzania osadów ściekowych powstających w miejskiej oczyszczalni ścieków w Sierpcu w nawóz organiczno – mineralny

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn: „Wybudowanie i zmodernizowanie instalacji do przetwarzania osadów ściekowych powstających w miejskiej oczyszczalni ścieków w Sierpcu w nawóz organiczno – mineralny”

Termin składania ofert:19.07.2017 r.

Termin wykonania zamówienia: I ETAP do 31.01.2018 r., II ETAP do 18 miesięcy od zakończenia rozruchu instalacji.

Pliki do pobrania: