Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy G. Narutowicza w Sierpcu

Przetarg nieograniczony bez przeprowadzania negocjacji na roboty budowlane o wartości szacunkowej mniejszej niż ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych progi unijne, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn.:

„Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy G. Narutowicza w Sierpcu”

Termin składania ofert: 16.08.2023 r.

UWAGA:

zmiana terminu składania ofert: termin składania ofert do dnia 21.08.2023r.

Pliki do pobrania: