Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI W CELU ULEPSZENIA TREŚCI OFERT NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ OGŁASZANE PRZEZ PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PROGI UNIJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH, pn.:

„Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności”

Termin składania ofert: 31.05.2022 r.

Pliki do pobrania:

INFORMACJA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. informuje że w dniach 15.05.2022 r. (niedziela)  oraz 22.05.2022 r. (niedziela) Stacja Paliw będzie nieczynna. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sierpcu w ulicach Instalatorów i Kosynierów

Przetarg nieograniczony bez przeprowadzania negocjacji na roboty budowlane o wartości szacunkowej mniejszej niż ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych progi unijne o których mowa w art. 3 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sierpcu w ulicach Instalatorów i Kosynierów”

Termin składania ofert: 10.05.2022 r.

Pliki do pobrania:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Sierpcu w ulicach Instalatorów i Kosynierów

Przetarg nieograniczony bez przeprowadzania negocjacji na roboty budowlane o wartości szacunkowej mniejszej niż ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn.:

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Sierpcu w ulicach Instalatorów i Kosynierów”

 

Termin składania ofert: 18.02.2022 r. 

Pliki do pobrania: