Dostawa paliw płynnych do stacji paliw „EMPEGEK” Sierpc

Przetarg nieograniczony na dostawę o wartości szacunkowej powyżej kwoty wynikającej z art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:

„Dostawa paliw płynnych do stacji paliw „EMPEGEK” Sierpc”

Termin składania ofert: 05.09.2024 r.

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-050683c2-172c-4f7f-aa6d-9c7b60bceb4b

 

 

Dostawa samochodu dostawczego z nadwoziem typu furgon

Przetarg nieograniczony bez przeprowadzania negocjacji na dostawę o wartości szacunkowej mniejszej niż ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn.:

„Dostawa samochodu dostawczego z nadwoziem typu furgon”

Termin składania ofert: 04.07.2024 r.

Pliki do pobrania: