Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy G. Narutowicza w Sierpcu – odcinek od ul. Konstytucji 3 – go Maja do ul. Piastowskiej

Przetarg nieograniczony bez przeprowadzania negocjacji na roboty budowlane o wartości szacunkowej mniejszej niż ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn.:

„Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy G. Narutowicza w Sierpcu – odcinek od ul. Konstytucji 3 – go Maja do ul. Piastowskiej”

Termin składania ofert: 04.03.2024 r. 

Link do postępowania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184887

Dostawa polielektrolitu kationowego do odwadniania osadów przefermentowanych

Przetarg nieograniczony z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert na dostawę o wartości szacunkowej mniejszej niż ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn.:

„Dostawa polielektrolitu kationowego do odwadniania osadów przefermentowanych” 

Termin składania ofert: 28.02.2024 r.

Pliki do pobrania: