Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Konstytucji 3 – go Maja w Sierpcu

Przetarg nieograniczony bez przeprowadzania negocjacji na roboty budowlane o wartości szacunkowej mniejszej niż ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych progi unijne , o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn.:

„Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Konstytucji 3 – go Maja w Sierpcu”

Termin składania ofert: 25.10.2021 r. 

Termin wykonania zamówienia: 15.12.2021 r. 

Pliki do pobrania

Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach Piastowskiej i Płockiej w Sierpcu

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn.: „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach Piastowskiej i Płockiej w Sierpcu”

Termin składania ofert: 09.09.2021 r. 

Pliki do pobrania:

Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach Piastowskiej i Płockiej w Sierpcu

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn.: „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach Piastowskiej i Płockiej w Sierpcu”

Termin składania ofert: 19.08.2021 r. 

 

Pliki do pobrania: