Godziny pracy Biura Zarządu

Szanowni państwo,

Informujemy że w dniu 25.06.2021 r. Biuro Zarządu będzie czynne w godzinach od  7:00 do 14 :00 .

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

AWARIA SIECI TELEFONICZNEJ

Szanowni Państwo,

W związku z awarią sieci telefonicznej w naszej Spółce która nastąpiła w dniu 21.06.2021 r. prosimy o kontakt na niżej podane numery telefonów:

Centrala: 530 316 943

Stacja Uzdatniania Wody: 696 023 820

Oczyszczalnia : 600 037 153

Zakład Oczyszczania Miasta :  692 465 623 / 668 649 092

Główny specjalista ds. wodociągów i kanalizacji : 608 032 087

 

Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI W CELU ULEPSZENIA TREŚCI OFERT NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ OGŁASZANE PRZEZ PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PROGI UNIJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT. 2  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W RAMACH ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH pn.: ” Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności”

Termin składania ofert: 21.06.2021 r.

 

Pliki do pobrania