Budowa instalacji gazowej zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego V=6400 l wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku warsztatowym, montaż kotła oraz podłączenie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania do kotła

Przetarg w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.:

„Budowa instalacji gazowej zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego V=6400 l wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku warsztatowym, montaż kotła oraz podłączenie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania do kotła”

Termin składania ofert: 28.08.2023 r.

Pliki do pobrania: