Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Sierpcu przy ulicy Plac Chopina

Przetarg nieograniczony bez przeprowadzania negocjacji na roboty budowlane o wartości szacunkowej mniejszej niż ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Sierpcu przy ulicy Plac Chopina”

Termin składania ofert: 25.08.2022 r.

Pliki do pobrania: