Informacja o dotacji na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. informuje mieszkańców miasta Sierpca o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Sierpc na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Nabór wniosków rozpocznie się od dnia 15 września 2022r i potrwa do 14 października 2022r.

Szczegóły uzyskania dotacji określone zostały w „Regulaminie udzielania w 2022 roku dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Sierpc na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniu zlokalizowanych w Sierpcu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi do sieci kanalizacyjnej” będącym załącznikiem do uchwały nr 502/LXV/2022 Rady Miejskiej Sierpca.

Treść regulaminu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sierpcu: www.sierpc.pl oraz Spółki EMPEGEK: www.empegek.com.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Sierpcu (tel. 24 2758642 oraz 24 2758648 lub w siedzibie Spółki EMPEGEK tel. 24 2751512 wew. 15.)

Uchwała nr 502/LXV/2022