Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI W CELU ULEPSZENIA TREŚCI OFERT NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ OGŁASZANE PRZEZ PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PROGI UNIJNE O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH pn.:

„Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności”

Termin składania ofert: 28.06.2022 r.

Pliki do pobrania: