Informacja o dotacji na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. informuje mieszkańców miasta Sierpca o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Sierpc na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Nabór wniosków rozpocznie się od dnia 15 września 2022r i potrwa do 14 października 2022r.

Szczegóły uzyskania dotacji określone zostały w „Regulaminie udzielania w 2022 roku dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Sierpc na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniu zlokalizowanych w Sierpcu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi do sieci kanalizacyjnej” będącym załącznikiem do uchwały nr 502/LXV/2022 Rady Miejskiej Sierpca.

Treść regulaminu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sierpcu: www.sierpc.pl oraz Spółki EMPEGEK: www.empegek.com.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Sierpcu (tel. 24 2758642 oraz 24 2758648 lub w siedzibie Spółki EMPEGEK tel. 24 2751512 wew. 15.)

Uchwała nr 502/LXV/2022

Informacja w sprawie wprowadzonych ograniczeń w pracy inkasentów.

Mając na uwadze przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV2 informujemy odbiorców naszych usług, że w okresie  od dnia 26.03.2021r. wstrzymujemy odczyty stanów wodomierzy przez inkasentów i w związku z tym ilości pobieranej wody będą ustalane na podstawie stanów wodomierzy podawanych przez odbiorców w sposób telefoniczny lub elektroniczny, a w przypadku nie podania stanów wodomierzy na podstawie średniego zużycia wody w okresie  3 miesięcy poprzedzających ostatni odczyt za który została wystawiona faktura.

WW. zmiany obowiązują do 30 kwietnia 2021 r.