Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Piastowskiej w Sierpcu

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:” Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Piastowskiej w Sierpcu

Termin składania ofert: 04.08.2017 r.

Termin wykonania: 30.11.2017 r.

Pliki do pobrania:

Wybudowanie i zmodernizowanie instalacji do przetwarzania osadów ściekowych powstających w miejskiej oczyszczalni ścieków w Sierpcu w nawóz organiczno – mineralny

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn: „Wybudowanie i zmodernizowanie instalacji do przetwarzania osadów ściekowych powstających w miejskiej oczyszczalni ścieków w Sierpcu w nawóz organiczno – mineralny”

Termin składania ofert:19.07.2017 r.

Termin wykonania zamówienia: I ETAP do 31.01.2018 r., II ETAP do 18 miesięcy od zakończenia rozruchu instalacji.

Pliki do pobrania:

Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w zasięgu sieci istniejących na terenie miasta Sierpca

Przetarg  nieograniczony na usługę o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:

” Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w zasięgu sieci istniejących na terenie miasta Sierpca

Termin wykonania zamówienia do 28.02.2018 r.

Termin składania ofert do 11.07.2017 r.

Pliki do pobrania: