Dostawa samochodu dostawczego z nadwoziem typu furgon

Przetarg nieograniczony bez przeprowadzania negocjacji na dostawę o wartości szacunkowej mniejszej niż ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn.:

„Dostawa samochodu dostawczego z nadwoziem typu furgon”

Termin składania ofert: 04.07.2024 r.

Pliki do pobrania: