Dostawa polielektrolitu kationowego do odwadniania osadów przefermentowanych

Przetarg nieograniczony z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert na dostawę o wartości szacunkowej mniejszej niż ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn.:

„Dostawa polielektrolitu kationowego do odwadniania osadów przefermentowanych”

Termin składania ofert: 30.04.2024 r.

 

Pliki do pobrania: