Wykonanie analizy projektów oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadań pn.:”Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu – etap II”, „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnych zlokalizowanych w zasięgu sieci istniejących na terenie miasta Sierpca”

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na usługę polegającą na: Wykonaniu analizy projektów oraz opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla zadań pn.: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu – etap II”, „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnych zlokalizowanych w zasięgu sieci istniejących na terenie miasta Sierpca”

Termin składania ofert: 10.03.2023 r.

Pliki do pobrania: