Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sierpcu w ulicach Instalatorów i Kosynierów

Przetarg nieograniczony bez przeprowadzania negocjacji na roboty budowlane o wartości szacunkowej mniejszej niż ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych progi unijne o których mowa w art. 3 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sierpcu w ulicach Instalatorów i Kosynierów”

Termin składania ofert: 10.05.2022 r.

Pliki do pobrania: