Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Sierpcu w ulicach Instalatorów i Kosynierów

Przetarg nieograniczony bez przeprowadzania negocjacji na roboty budowlane o wartości szacunkowej mniejszej niż ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn.:

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Sierpcu w ulicach Instalatorów i Kosynierów”

 

Termin składania ofert: 18.02.2022 r. 

Pliki do pobrania: