Informacja dotycząca zmian organizacyjnych Spółki

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze bezpieczeństwo Interesantów i Pracowników Spółki w związku z panującą sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV2, Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu podjął decyzję o czasowym wprowadzeniu ograniczeń w organizacji Biura Zarządu, Biura Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Biura Zakładu Oczyszczania Miasta oraz Działu Technicznego.

Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać telefonicznie lub mailowo:

Biuro Zarządu:

Sekretariat

Tel.: (0-24) 275 15-12

mail: empegek.sierpc@shnet.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Tel.: (0-24) 275 -15-12 wew. 25,33,15

mail: a.stachurski@empegek.com.pl

mail. p.peda@empegek.com.pl

 

Zakład Oczyszczania Miasta

Tel.: (0-24) 275- 15-12 wew. 24 lub 27

mail: z.kaczmarczyk@empegek.com.pl

mail: m.malanowski@empegek.com.pl

Dział Techniczny

Tel.: (024) 275-15-12 wew. 26 lub 35

mail: m.klimek@empegek.com.pl

mail: j.wisniewski@empegek.com.pl

                Interesanci będą przyjmowani w wyjątkowych sytuacjach oraz po wcześniejszym ustaleniu ewentualnego spotkania.

Ograniczenia obowiązują od dnia 18.03.2020 r. do dnia 10.05.2020 r.

Informujemy jednocześnie, że podejmujemy wszelkie możliwe działania by zaistniałe obostrzenia nie wpłynęły na ciągłość i jakość usług świadczonych przez „EMPEGEK” Sp. z o.o.