Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3 Maja w Sierpcu

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3 Maja w Sierpcu

Termin składania ofert: 19.03.2020 r.

Termin wykonania:

Roboty budowlane – 30.09.2020 r.

Dokumentacja odbiorowa – 30.10.2020 r.

Pliki do pobrania: