Dostawa wirówki do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków przy ul. Bojanowskiej w Sierpcu

Postępowanie  o udzielenie zamówienia pn.:

„Dostawa wirówki do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków przy ul. Bojanowskiej w Sierpcu

Termin składania ofert: 21.08.2019 r.

Pliki do pobrania: