Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Narutowicza w Sierpcu – II postępowanie

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:

Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Narutowicza w Sierpcu

Termin składania ofert: 26.08.2019 r.

Termin wykonania: 15.11.2019 r.

Pliki do pobrania: