„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I – zadanie 7, 8, 9, 10

Postępowanie  o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu  pn:

„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

zadanie 7 – „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 –go Listopada i ul. Kilińskiego w Sierpcu”

zadanie 8 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu”

zadanie 9 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i ul. Sempołowskiej w Sierpcu”

zadanie 10 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Sierpcu” 

Termin składania ofert: 12.02.2019 r.

Uwaga: w dniu 02.02.2019 r. dołączono prawidłowy załącznik nr 12 – zadanie 9_2 oraz załącznik 12 – przedmiary.

W dniu 04.02.2019 r. dokonano zmiany treści SIWZ – treść zmiany w załączniku.

W dniu 04.02.2019 r. dołączono załącznik 12 – przedmiary w formacie ATH.

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE.

Pliki do pobrania: