Przebudowa ( modernizacja ) wiaty stalowej magazynowej nawozu wapniowego na obiekcie oczyszczalni ścieków w Sierpcu.

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:

Przebudowa ( modernizacja ) wiaty stalowej magazynowej nawozu wapniowego na obiekcie oczyszczalni ścieków w Sierpcu

Termin składania ofert: 12.09.2017 r.

Pliki do pobrania: