Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w zasięgu sieci istniejących na terenie miasta Sierpca

Przetarg  nieograniczony na usługę o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:

” Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w zasięgu sieci istniejących na terenie miasta Sierpca

Termin wykonania zamówienia do 28.02.2018 r.

Termin składania ofert do 11.07.2017 r.

Pliki do pobrania: