Dostawa polielektrolitu kationowego do odwadniania osadów przefermentowanych SUPERFLOC C448

Przetarg nieograniczony z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert na dostawę o wartości szacunkowej mniejszej niż ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn.:

„Dostawa polielektrolitu kationowego do odwadniania osadów przefermentowanych SUPERFLOC C448”

Termin składania ofert: 17.10.2022 r.

Pliki do pobrania: