Wytworzenie i sprzedaż samochodu do wywozu odpadów komunalnych

Przetarg w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na dostawę o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019  r  Prawo zamówień publicznych pn.: ” Wytworzenie i sprzedaż samochodu do wywozu odpadów komunalnych” 

Termin składania ofert: 31.01.2022 r. 

Termin wykonania zamówienia: 180 dni od dnia zawarcia umowy.

Pliki do pobrania: