Dostawa paliw płynnych do stacji paliw „EMPEGEK” Sierpc

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z ART. 3 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

pn. ” Dostawa paliw płynnych do stacji paliw EMPEGEK  Sierpc „

Termin składania ofert : 27.08.2021 r.  

Uwaga: zmiana terminu składania ofert na dzień 10.09.2021 r. 

Pliki do pobrania: