Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI W CELU ULEPSZENIA TREŚCI OFERT NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ OGŁASZANE PRZEZ PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PROGI UNIJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT. 2  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W RAMACH ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH pn.: ” Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności”

Termin składania ofert: 21.06.2021 r.

 

Pliki do pobrania