Rozbudowa wiaty stalowej magazynowej nawozu wapniowego oczyszczalni ścieków w Sierpcu

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn: „Rozbudowa wiaty stalowej  magazynowej  nawozu wapniowego oczyszczalni ścieków w Sierpcu”

Termin składania ofert: 18.09.2018 r.

Termin wykonania: 31.01.2019 r.

Pliki do pobrania: