Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Piastowskiej w Sierpcu

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:” Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Piastowskiej w Sierpcu

Termin składania ofert: 24.08.2018 r.

Termin wykonania: 14.12.2018 r.

Pliki do pobrania: