Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Św. Wawrzyńca w Sierpcu

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Św. Wawrzyńca w Sierpcu

Termin składania ofert 11.07.2018 r.

Pliki do pobrania: