Certyfikaty

ISO 9001 : 2015

 

ISO 14001 : 2015

Zapytania ofertowe i przetargi

Zapytania ofertowe i przetargi (34)

ZAPYTANIE CENOWE 

na pełnienie obsługi inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczącego zadania wykonania zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 481 drzew na terenie miasta Sierpca - etap II

Termin składania ofert do dnia 29.08.2017 r.

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z ART. 11 UST 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH pn:

„Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 481 drzew na terenie Miasta Sierpca – etap II”.

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:” Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Piastowskiej w Sierpcu

Termin składania ofert: 04.08.2017 r.

Termin wykonania: 30.11.2017 r.

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn: "Wybudowanie i zmodernizowanie instalacji do przetwarzania osadów ściekowych powstających w miejskiej oczyszczalni ścieków w Sierpcu w nawóz organiczno – mineralny"

Termin składania ofert:19.07.2017 r.

Termin wykonania zamówienia:I ETAP do 31.01.2018 r., II ETAP do 18 miesięcy od zakończenia rozruchu instalacji.

 

Przetarg  nieograniczony na usługę o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:

Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w zasięgu sieci istniejących na terenie miasta Sierpca

Termin wykonania zamówienia do 28.02.2018 r.

Termin składania ofert do 11.07.2017 r.

Zapytanie ofertowe - Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu”

Termin składania ofert: 05.07.2017 r

Termin wykonania: 31.12.2020 r.

startPoprzedni artykuł123Następny artykułkoniec
Strona 3 z 3