Certyfikaty

ISO 9001 : 2015

 

ISO 14001 : 2015

Zapytania ofertowe i przetargi

Zapytania ofertowe i przetargi (44)

poniedziałek, 12 luty 2018 11:31

Sprzedaż silosa

Napisane przez

Sprzedaż silosa wolnostojącego o konstrukcji stalowej.

Termin składania ofert 26.02.2018 r.

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:” Remont istniejącej sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Sierpcu

Termin składania ofert 23.02.2018 r.

 Postępowanie  o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu  pn. "

 „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

Termin składania ofert: 27.02.2018 r.

 Postępowanie  o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu  pn. "

 „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

Termin składania ofert: 10.01.2018 r.

UWAGA: zmiana terminu składania ofert na dzień 22.01.2018 r.

UWAGA: zmiana terminu składania ofert na dzień 24.01.2018 r.

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE.

czwartek, 02 listopad 2017 10:58

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego

Napisane przez

Zapytanie ofertowe - "Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego”

Termin składania ofert: 09.11.2017 r.

Termin wykonania: 28.02.2018 r.

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z ART. 11 UST 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH pn.

"Wytworzenie i sprzedaż koparko-ładowarki kołowej oraz ładowarki teleskopowej"

Termin składania ofert: 27.10.2017 r.

poniedziałek, 02 październik 2017 20:08

Sprzedaż samochodów

Napisane przez

Sprzedaż samochodów

Termin składania ofert: 10.10.2017 r

 

poniedziałek, 25 wrzesień 2017 14:07

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego

Napisane przez

Zapytanie ofertowe - "Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego”

Termin składania ofert: 04.10.2017 r

Termin wykonania: 15.12.2017r.

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:

"Przebudowa ( modernizacja ) wiaty stalowej magazynowej nawozu wapniowego na obiekcie oczyszczalni ścieków w Sierpcu

Termin składania ofert: 29.09.2017 r.

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:

"Przebudowa ( modernizacja ) wiaty stalowej magazynowej nawozu wapniowego na obiekcie oczyszczalni ścieków w Sierpcu

Termin składania ofert: 12.09.2017 r.