Certyfikaty

ISO 9001 : 2015

 

ISO 14001 : 2015

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

 

 

tel. (24) 275-15-12 wew 15 - Kierownik

tel. (24) 275-15-12 wew 33 - Mistrz

tel. (24) 275-28-01 - Stacja Ujęcia i Uzdatniania Wody ul. Mickiewicza 69, 09-200 Sierpc (zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych)Wykonuje usługi:

  • w zakresie dostarczania wody pitnej i odbioru ścieków
  • roboty budowlano – montażowe w zakresie sieci wodociągowej i instalacji sanitarnych
  • oczyszczania i udrażniania rurociągów, przepustów i wpustów ulicznych
  • oczyszczanie ścieków bytowych i przemysłowych
  • usługi laboratoryjne w zakresie badania wody i ścieków - tel. (24) 275-24-85