Certyfikaty

ISO 9001 : 2015

 

ISO 14001 : 2015

Zakład Oczyszczania Miasta

 

tel. (24) 275-15-12 wew 24

Wykonuje usługi:

  • wywozu nieczystości stałych i płynnych
  • prowadzenia akcji zimowej na drogach publicznych i zakładowych
  • selektywnej zbiórki odpadów