Certyfikaty

ISO 9001 : 2015

 

ISO 14001 : 2015

Zapytania ofertowe i przetargi

Zapytania ofertowe i przetargi (54)

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:” Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Piastowskiej w Sierpcu

Termin składania ofert: 24.08.2018 r.

Termin wykonania: 14.12.2018 r.

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:” Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Piastowskiej w Sierpcu

Termin składania ofert: 07.08.2018 r.

Termin wykonania: 30.11.2018 r.

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE UNIEWAŻNIONE.

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn. „Budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do posesji nr 5 i 12 w ul. Płockiej w Sierpcu”.

Termin składania ofert - 18.07.2018 r.

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Św. Wawrzyńca w Sierpcu

Termin składania ofert 11.07.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn. „Budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do posesji nr 5 i 12 w ul. Płockiej w Sierpcu”.

Termin składania ofert - 04.07.2018 r.

poniedziałek, 21 maj 2018 10:37

Sprzedaż domku letniskowego

Napisane przez

Sprzedaż domku letniskowego.

Termin składania ofert 08.06.2018 r.

poniedziałek, 07 maj 2018 12:25

Wykonanie usług archiwizacyjnych

Napisane przez

Termin składania ofert 17.05.2018 r.

czwartek, 03 maj 2018 18:22

Dostawa paliw płynnych do stacji paliw EMPEGEK Sierpc

Napisane przez

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  POWYŻEJ KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z ART. 11 UST 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

pn. „Dostawa paliw płynnych do stacji paliw EMPEGEK Sierpc”.

Termin składania ofert - 12.06.2018 r.

czwartek, 03 maj 2018 18:18

Sprzedaż domku letniskowego

Napisane przez

Sprzedaż domku letniskowego.

Termin składania ofert 15.05.2018 r.

czwartek, 12 kwiecień 2018 14:50

Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności

Napisane przez

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z ART. 11 UST 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W RAMACH ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH pn. „Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności”.

Termin składania ofert - 20.04.2018 r.