Certyfikaty

ISO 9001 : 2015

 

ISO 14001 : 2015

Zapytania ofertowe i przetargi

Zapytania ofertowe i przetargi (55)

czwartek, 17 grudzień 2020 10:57

Wytworzenie i sprzedaż samochodu do wywozu odpadów komunalnych

Napisane przez

Przetarg  nieograniczony na dostawę o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych  pn:

Wytworzenie i sprzedaż samochodu do wywozu odpadów komunalnych

Termin składania ofert: 29.12.2020 r.

Termin wykonania: 30.06.2021 r.

UWAGA: zmiana terminu składania ofert na dzień 08.01.2021 r.

 

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:

Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Narutowicza i ul. Konstytucji 3-go Maja w Sierpcu

Termin składania ofert: 03.07.2020 r.

Termin wykonania: 30.10.2020 r.

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z ART. 11 UST 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W RAMACH ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH pn. „Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności”.

Termin składania ofert - 29.05.2020 r.

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3 Maja w Sierpcu

Termin składania ofert: 19.03.2020 r.

Termin wykonania:

Roboty budowlane - 30.09.2020 r.

Dokumentacja odbiorowa – 30.10.2020 r.

Sprzedaż ciągnika URSUS C-360 z beczką asenizacyjną oraz samochodu ciężarowego STAR 200S

Składanie ofert do dnia 06.12.2019 r. do godz. 11:00

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ziemiańskiej i ul. Dobrawy w Sierpcu

Termin składania ofert: 04.10.2019 r.

Termin wykonania: 30.12.2019 r.

środa, 14 sierpień 2019 12:41

Uszycie i dostarczenie odzieży roboczej.

Napisane przez

ZAPYTANIE CENOWE

na wykonanie usługi polegającej na uszyciu na wymiary podane przez Zamawiającego odzieży roboczej i dostarczeniu jej do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu.

Termin składania ofert 23.08.2019 r.

Termin wykonania: 30.09.2019 r.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 30.08.2019 r. do godz. 12:00

piątek, 09 sierpień 2019 14:41

Wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych

Napisane przez

Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych.

Termin składania ofert: 26.08.2019 r.

Postępowanie  o udzielenie zamówienia pn.:

"Dostawa wirówki do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków przy ul. Bojanowskiej w Sierpcu

Termin składania ofert: 21.08.2019 r.

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:

Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Narutowicza w Sierpcu

Termin składania ofert: 26.08.2019 r.

Termin wykonania: 15.11.2019 r.

startPoprzedni artykuł1234Następny artykułkoniec
Strona 1 z 4