Uszycie i dostarczenie odzieży roboczej.

ZAPYTANIE CENOWE

na wykonanie usługi polegającej na uszyciu na wymiary podane przez Zamawiającego odzieży roboczej i dostarczeniu jej do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu.

Termin składania ofert 23.08.2019 r.

Termin wykonania: 30.09.2019 r.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 30.08.2019 r. do godz. 12:00

Pliki do pobrania:

Dostawa wirówki do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków przy ul. Bojanowskiej w Sierpcu

Postępowanie  o udzielenie zamówienia pn.:

„Dostawa wirówki do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków przy ul. Bojanowskiej w Sierpcu

Termin składania ofert: 21.08.2019 r.

Pliki do pobrania:

Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Narutowicza w Sierpcu – II postępowanie

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:

Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Narutowicza w Sierpcu

Termin składania ofert: 26.08.2019 r.

Termin wykonania: 15.11.2019 r.

Pliki do pobrania:

Budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do posesji nr 5 i 12 w ul. Płockiej w Sierpcu

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn. Budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do posesji nr 5 i 12 w ul. Płockiej w Sierpcu”.

Termin składania ofert – 09.08.2019 r.

Pliki do pobrania: