Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy Gabriela Narutowicza w Sierpcu

Przetarg nieograniczony bez przeprowadzania negocjacji na roboty budowlane o wartości szacunkowej mniejszej niż ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych progi unijne o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn.:

„Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy G. Narutowicza w Sierpcu”

Termin składania ofert: 20.07.2023 r.

UWAGA: zmiana terminu składania ofert na dzień 25.07.2023 r.

Pliki do pobrania: