Wytworzenie i sprzedaż koparko-ładowarki kołowej oraz ładowarki teleskopowej

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z ART. 11 UST 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH pn.

„Wytworzenie i sprzedaż koparko-ładowarki kołowej oraz ładowarki teleskopowej”

Termin składania ofert: 27.10.2017 r.

Pliki do pobrania: