Certyfikaty

ISO 9001 : 2015

 

ISO 14001 : 2015

Zapytania ofertowe i przetargi

Zapytania ofertowe i przetargi (44)

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn: "Rozbudowa wiaty stalowej  magazynowej  nawozu wapniowego oczyszczalni ścieków w Sierpcu"

Termin składania ofert: 18.09.2018 r.

Termin wykonania: 31.01.2019 r.

wtorek, 28 sierpień 2018 16:22

Wykonanie oraz dostarczenie odzieży roboczej

Napisane przez

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Spółki odzieży roboczej.

Termin składania ofert - 31.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami na posesje w ul. Szpitalnej w Sierpcu”.

Termin składania ofert - 06.09.2018 r.

czwartek, 16 sierpień 2018 13:28

Budowa sieci wodociągowej w ul. Zachodniej w Sierpcu

Napisane przez

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Zachodniej w Sierpcu”.

Termin składania ofert - 30.08.2018 r.

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:” Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Piastowskiej w Sierpcu

Termin składania ofert: 24.08.2018 r.

Termin wykonania: 14.12.2018 r.

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:” Wykonanie renowacji kanału sanitarnego w ul. Piastowskiej w Sierpcu

Termin składania ofert: 07.08.2018 r.

Termin wykonania: 30.11.2018 r.

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE UNIEWAŻNIONE.

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn. „Budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do posesji nr 5 i 12 w ul. Płockiej w Sierpcu”.

Termin składania ofert - 18.07.2018 r.

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Św. Wawrzyńca w Sierpcu

Termin składania ofert 11.07.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn. „Budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do posesji nr 5 i 12 w ul. Płockiej w Sierpcu”.

Termin składania ofert - 04.07.2018 r.

poniedziałek, 21 maj 2018 10:37

Sprzedaż domku letniskowego

Napisane przez

Sprzedaż domku letniskowego.

Termin składania ofert 08.06.2018 r.