Certyfikaty

ISO 9001 : 2015

 

ISO 14001 : 2015

Zapytania ofertowe i przetargi

Zapytania ofertowe i przetargi (34)

poniedziałek, 07 maj 2018 12:25

Wykonanie usług archiwizacyjnych

Napisane przez

Termin składania ofert 17.05.2018 r.

czwartek, 03 maj 2018 18:22

Dostawa paliw płynnych do stacji paliw EMPEGEK Sierpc

Napisane przez

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  POWYŻEJ KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z ART. 11 UST 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

pn. „Dostawa paliw płynnych do stacji paliw EMPEGEK Sierpc”.

Termin składania ofert - 12.06.2018 r.

czwartek, 03 maj 2018 18:18

Sprzedaż domku letniskowego

Napisane przez

Sprzedaż domku letniskowego.

Termin składania ofert 15.05.2018 r.

czwartek, 12 kwiecień 2018 14:50

Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności

Napisane przez

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z ART. 11 UST 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W RAMACH ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH pn. „Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności”.

Termin składania ofert - 20.04.2018 r.

poniedziałek, 12 luty 2018 11:31

Sprzedaż silosa

Napisane przez

Sprzedaż silosa wolnostojącego o konstrukcji stalowej.

Termin składania ofert 26.02.2018 r.

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn:” Remont istniejącej sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Sierpcu

Termin składania ofert 23.02.2018 r.

 Postępowanie  o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu  pn. "

 „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

Termin składania ofert: 27.02.2018 r.

 Postępowanie  o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu  pn. "

 „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

Termin składania ofert: 10.01.2018 r.

UWAGA: zmiana terminu składania ofert na dzień 22.01.2018 r.

UWAGA: zmiana terminu składania ofert na dzień 24.01.2018 r.

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE.

czwartek, 02 listopad 2017 10:58

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego

Napisane przez

Zapytanie ofertowe - "Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego”

Termin składania ofert: 09.11.2017 r.

Termin wykonania: 28.02.2018 r.

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z ART. 11 UST 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH pn.

"Wytworzenie i sprzedaż koparko-ładowarki kołowej oraz ładowarki teleskopowej"

Termin składania ofert: 27.10.2017 r.