Certyfikaty

ISO 9001 : 2015

 

ISO 14001 : 2015

Zapytania ofertowe i przetargi

Zapytania ofertowe i przetargi (51)

piątek, 29 marzec 2019 12:25

Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności

Napisane przez

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z ART. 11 UST 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W RAMACH ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH pn. „Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności”.

Termin składania ofert - 09.04.2019 r.

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu  pn:

 „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

zadanie 7 – „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 –go Listopada i ul. Kilińskiego w Sierpcu”

zadanie 8 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu”

zadanie 9 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i ul. Sempołowskiej w Sierpcu”

zadanie 10 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Sierpcu” 

Termin składania ofert: 18.03.2019 r.

środa, 20 luty 2019 07:20

Uszycie i dostarczenie odzieży roboczej.

Napisane przez

ZAPYTANIE CENOWE

na wykonanie usługi polegającej na uszyciu na wymiary podane przez Zamawiającego odzieży roboczej i dostarczeniu jej do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu.

Termin składania ofert 25.02.2019 r.

Termin wykonania: 29.03.2019 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu  pn:

 

„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

zadanie 7 – „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 –go Listopada i ul. Kilińskiego w Sierpcu”

zadanie 8 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu”

zadanie 9 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i ul. Sempołowskiej w Sierpcu”

zadanie 10 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Sierpcu” 

Termin składania ofert: 28.02.2019 r.

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE.

Postępowanie  o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu  pn:

„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

zadanie 7 – „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 –go Listopada i ul. Kilińskiego w Sierpcu”

zadanie 8 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu”

zadanie 9 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i ul. Sempołowskiej w Sierpcu”

zadanie 10 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Sierpcu” 

Termin składania ofert: 12.02.2019 r.

Uwaga: w dniu 02.02.2019 r. dołączono prawidłowy załącznik nr 12 - zadanie 9_2 oraz załącznik 12 - przedmiary.

W dniu 04.02.2019 r. dokonano zmiany treści SIWZ - treść zmiany w załączniku.

W dniu 04.02.2019 r. dołączono załącznik 12 - przedmiary w formacie ATH.

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE.

piątek, 02 listopad 2018 07:46

Sprzedaż silosa

Napisane przez

Sprzedaż silosa wolnostojącego o konstrukcji stalowej.

Termin składania ofert 22.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn. „Budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do posesji nr 5 i 12 w ul. Płockiej w Sierpcu”.

Termin składania ofert - 21.09.2018 r.

Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych w ramach zamówień sektorowych pn: "Rozbudowa wiaty stalowej  magazynowej  nawozu wapniowego oczyszczalni ścieków w Sierpcu"

Termin składania ofert: 18.09.2018 r.

Termin wykonania: 31.01.2019 r.

wtorek, 28 sierpień 2018 16:22

Wykonanie oraz dostarczenie odzieży roboczej

Napisane przez

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Spółki odzieży roboczej.

Termin składania ofert - 31.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami na posesje w ul. Szpitalnej w Sierpcu”.

Termin składania ofert - 06.09.2018 r.