Certyfikaty

ISO 9001 : 2015

 

ISO 14001 : 2015

mpgk2016

mpgk2016

czwartek, 18 kwiecień 2019 13:18

INFORMACJA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu uprzejmie informuje,

iż kasa Spółki w dniu 19.04.2019 r. będzie czynna do godziny 12:00.

 Za utrudnienia przepraszamy naszych klientów.

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z ART. 11 UST 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W RAMACH ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH pn. „Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności”.

Termin składania ofert - 29.04.2019 r.

 

Postępowanie  o udzielenie zamówienia na  

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. 

„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

zadanie 7 – „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 –go Listopada i ul. Kilińskiego w Sierpcu”

zadanie 8 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu”

zadanie 9 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i ul. Sempołowskiej w Sierpcu”

zadanie 10 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Sierpcu”

Termin składania ofert: 10.04.2019 r.

UWAGA: zmiana treści zapytania ofertowego oraz terminu składania ofert na dzień 12.04.2019 r.

 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z ART. 11 UST 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W RAMACH ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH pn. „Sukcesywne dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności”.

Termin składania ofert - 09.04.2019 r.

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu  pn:

 „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

zadanie 7 – „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 –go Listopada i ul. Kilińskiego w Sierpcu”

zadanie 8 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu”

zadanie 9 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i ul. Sempołowskiej w Sierpcu”

zadanie 10 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Sierpcu” 

Termin składania ofert: 18.03.2019 r.

ZAPYTANIE CENOWE

na wykonanie usługi polegającej na uszyciu na wymiary podane przez Zamawiającego odzieży roboczej i dostarczeniu jej do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu.

Termin składania ofert 25.02.2019 r.

Termin wykonania: 29.03.2019 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu  pn:

 

„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

zadanie 7 – „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 –go Listopada i ul. Kilińskiego w Sierpcu”

zadanie 8 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu”

zadanie 9 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i ul. Sempołowskiej w Sierpcu”

zadanie 10 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Sierpcu” 

Termin składania ofert: 28.02.2019 r.

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE.

Postępowanie  o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu  pn:

„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

zadanie 7 – „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 –go Listopada i ul. Kilińskiego w Sierpcu”

zadanie 8 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu”

zadanie 9 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i ul. Sempołowskiej w Sierpcu”

zadanie 10 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Sierpcu” 

Termin składania ofert: 12.02.2019 r.

Uwaga: w dniu 02.02.2019 r. dołączono prawidłowy załącznik nr 12 - zadanie 9_2 oraz załącznik 12 - przedmiary.

W dniu 04.02.2019 r. dokonano zmiany treści SIWZ - treść zmiany w załączniku.

W dniu 04.02.2019 r. dołączono załącznik 12 - przedmiary w formacie ATH.

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE.

czwartek, 10 styczeń 2019 10:52

INFORMACJA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu uprzejmie informuje,

iż kasa Spółki od dnia 16.01.2019 r. do dnia 25.01.2019 r. czynna będzie w godzinach 9:00-12:00.

 Za utrudnienia przepraszamy naszych klientów.

poniedziałek, 31 grudzień 2018 13:13

INFORMACJA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu informuje, że:

 

w dniu 31.12.2018 r. kasa Spółki czynna będzie do godz. 13:00,

 

stacja paliw Spółki „EMPEGEK” w dniu:

 

31.12.2018 r. będzie czynna od godz. 600÷1800,

 

01.01.2019 r. będzie nieczynna,

 

Za utrudnienia przepraszamy.

startPoprzedni artykuł123456Następny artykułkoniec
Strona 1 z 6