Certyfikaty

ISO 9001 : 2015

 

ISO 14001 : 2015

Super User

Super User

czwartek, 19 marzec 2015 01:00

Przyjęcia interesantów

Zgodnie z Regulaminem Pracy MPGK "EMPEGEK" Sp. z o.o. w Sierpcu Dyrektor Zarządu lub Prokurent przyjmują Interesantów i pracowników w sprawie skarg i wniosków w biurze zakładu codziennie od godziny 7:00 do 15:00.

piątek, 21 listopad 2014 10:30

HARMONOGRAM - MIASTO SIERPC

W poniższym załączniku przedstawiamy Państwu harmonogram wywozu nieczystości z terenu MIASTA SIERPC

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu ul. Konstytucji 3-go Maja 48 tel. 024/275-15-12 uprzejmie informuje, że na podstawie decyzji Starosty Sierpeckiego z dnia 31.12.2003 r. Nr RO 7644-1/32/03 z późniejszymi zmianami prowadzi działalność w zakresie zbierania i transportu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o którym mowa w załączniku Nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), oraz odpadów z remontów. Spółka „EMPEGEK” posiada Nr rejestrowy E 0000093Z nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Fizyko-Chemiczne i Mikrobiologiczne

Poniżej przedstawiamy Państwu regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z o. o. w Sierpcu jako Uchwałę Nr 245/XXVIII/2006 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 29 marca 2006, którą mogą Państwo pobrać poniżej.